Nettkroken AS
Org.nr: NO 981 044 711 MVA
Adresse:
Verksvegen 9 A, 4735 Evje
E-post:
post@nettkroken.no
Telefon: 88 00 44 80
Telefaks: 88 00 44 81
Web og e-post - Teknisk informasjon

Her er de viktigeste opplysingene som en trenger ved bruk av Nettkroken sine tjenester for web og e-post hosting.Brukernavn og passord for de ulige tilgangene er tildelt ved etablering av tjenesten.

Oppdatering av web-område:
(Gjelder ikke NK-Enkel Publisering, NK-Publisering og NK-Kommune)

FTP for web-område på Cobalt-servere:
URL: ftp://www.domene.no
Folder: ../../../web

FTP for web-område på Win2000-server :
URL: ftp://www.domene.no
Folder: www..no

FTP for web-område på Plesk-servere:
URL: ftp://ftp..no
Folder: httpdocs

FrontPage på alle type servere:
URL: http://www..no

Web-statistikk:

For web-område på Cobalt-server:
URL: http://www.no/stats

For web-område på Win2000-server:
URL: http://www..no/stats

For web-område på plesk-server:
URL: http://www..no/plesk-stat/webstat

Administrasjon av e-post kontoer:

For e-post-område på Cobalt-server:
URL: http://www..no/login
http://post..no/login

For e-post-område på plesk-server:
URL: https://mail..no:8443

Server for inngående e-post (POP3 og IMAP):

For e-post-område på Cobalt-server:
Server: www..no
post..no

For e-post-område på plesk-server:
Server: mail..no

Server for utgående e-post (SMTP):

Server til leverandøren av Internett-tilgang, td.:
- Agder Breibans: smtp.agderbreiband.no
- TDC-Song: smtp.tdcsong.no
- Tele2: mail.c2i.net (krever brukernavn og passord)
- Telenor: smtp.online.no

Brukere som ofte bytter Internett-tilgang kan få brukernavn og passord til Nettkroken sin SMTP-server: smtp.nettkroken.com

Web-basert e-post:

For e-post-område på Cobalt-server:
URL: http://www..no/webmail
http://post..no/webmail

For e-post-område på plesk-server:
URL: http://webmail..no

Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional